top of page
Signesalut: curs inicial de
Llengua de Signes Catalana

60 hores

100online8.png

Propera edició: Del 16 de setembre al 12 de desembre de 2024

Següent edició: Del 13 de febrer al 16 d'abril de 2025

El cost del curs és de 120€. El pagament pot fer-se al comptat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. En cas la renúncia a la matriculació, consulta més informació: clica. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

ACTIVITATS FORMATIVES RECONEGUDES, A TRAVÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 60 hores són els següents:​

 • Aprendre les estructures bàsiques i d’ús molt freqüent per aconseguir ser competent comunicativament tant a nivell de comprensió del missatge rebut com d’emissió de nous missatges bàsics.

 • Adquirir habilitats comunicatives de nivell inicial en Llengua de Signes Catalana.

 • Adquirir el vocabulari específic de LSC en l’àmbit sanitari.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Aquest curs té per objectiu iniciar-se en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana. És un curs adreçat a persones que no coneixen la LSC i volen aprendre, utilitzar i adquirir les habilitats de comprensió visual, expressió i producció signada de les oracions simples en aquesta llengua, de manera que els permeti actuar de forma mínima en situacions comunicatives quotidianes. Igualment, aprendran a utilitzar algunes estratègies comunicatives, per actuar en situacions poc previsibles. 

METODOLOGIA

El curs LLENGUA DE SIGNES CATALANA, el seu formació és asincrònica. Pretén que les persones inscrites s’iniciïn en l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana mitjançant l'ús de diferents eines que ens aporten les noves tecnologies, com per exemple els vídeos i altres recursos.  

En un campus virtual a la plataforma Moodle, cada participant entra amb el seu nom d'usuari/ària i contrasenya.

El mòdul té com a objectiu preparar els entorns d'aprenentatge de les persones inscrites, on es realitzarà el curs, així com que els participants es presentin al grup.

Per començar a aprendre la Llengua de Signes Catalana, és important preparar els següents aspectes:

 • Observar els detalls de la configuració dels signes.

 • Practicar i fer ús de la llengua de signes.

 • Desenvolupar la memòria visual.

 • Fixar-nos i realitzar també l'expressió facial, seguint el model del docent.

 • Coordinar bé l'espai i els moviments de braços, mans i dits.

Cada un dels 5 mòduls presenten unes activitats comunes, respectant un mateix format per tal de facilitar el treball a l’alumnat inscrit:

 • Recursos extern de diccionaris de la LSC (vídeos). 

 • Dossier teòric de LSC i exemples d' activitats presentades en LSC (alguns vídeos) per el docent.

 • Si hi ha algun dubte, es disposa de l'apartat del Fòrum de dubtes i consultes. 

 • Exercicis de LSC (comprensió visual en LSC) on hi ha activitats amb vídeos signats per el docent. 

 • Per a comprovar el grau de la comprensió visual en LSC sobre els continguts del vídeo.

 • Preparació de vídeos signats penjats (opcions: Youtube amb mode ocult o privat, o compartir enllaç a Drive o mateixa plataforma Moodle) per a fer el lliurament de l'activitat. Inclou: guia tutorial de com pujar els vídeos i inserir les activitats. 

 • Participació fòrum de la comunitat sorda en diferents àmbits

 • Després d'haver fet el lliurament de l'expressió signada personal en LSC (vídeo), el docent analitzarà el treball signat i contestarà amb un vídeo  amb la corresponent correcció i els comentaris necessaris per a millorar el treball.

 • Presentació dels vídeos de l'activitat: Aquest és un espai comú a tots els participants on es compartiran tots els vídeos i així es propicia el costum de del  visionat de vídeos signats i es fomenta la comprensió signada. En definitiva, totes les persones participants s’enriquiran del treball de tots els companys/companyes.

 • Hi haura feedback per part docent al alumnat. Videotutoria, respondre a forums, correccions de les activitats, orientació d'aprenentatge,...

A final de cada mòdul, el formador fa una avaluació qualitativa

AVALUACIÓ, SUPERACIÓ DEL CURS I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva de totes les tasques planificades en relació amb l’aprofitament.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Per això dividirem el curs en quatre blocs diferents:

 1. Bloc de lèxic en LSC

 2. Bloc de gramàtica en LSC

 3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 4. Bloc de la Comunitat Sorda

 

De forma detallada:

 

1. Bloc de lèxic en LSC (temaris)

 • Identificació personal

 • Primers auxilis

 • Farmacia

 • Visita al metge

 • Urgències i emergències

2. Bloc de gramàtica en LSC

 • Alfabet dactilològic. 

 • Nombres cardinals i ordinals.

 • Presentacions i intercanvi d'informació personal.

 • Fórmules de cortesia.

 • Pronoms personals.

 • Sol·licituds.

 • Temps cronològics

 • Introducció de verbs simples, direccionals i espaials.

 • Adjectius.

 • Partícules interrogatives.

 • Tipus de classificadors i espai.

 • L’afirmació i la negació.

 • Expressió numèrica.

 • L’estructura bàsica de les oracions en LSC.

3. Bloc d’expressió corporal aplicada a la LSC

 • Les mans i el cos.

 • L’expressió facial i corporal.

 • Atenció, percepció, discriminació i memòria visual.

 • Comunicació i coordinació de l’ús de l’espai visual.

4. Bloc de coneixements teòrics sobre la Comunitat Sorda i Sordcega.

 • Introducció a la psicosociologia de les persones sordes i sordcegues.

 •  

 • Estratègies i recursos comunicatius a utilitzar amb les persones sordes i sordcegues.

DESTINÀTARIS

Aquest curs està especialment pensat per a totes les persones majors de 18 anys que desitgen iniciar-se en la comunicació en Llengua de Signes Catalana, amb o sense coneixements previs mínims de la llengua de signes.

 

Tot i ser un curs online, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals:

 

 • Administradors (atenció al ciutadà, recepcions, punt d'informació, administració, etc.)

 • Infermers, cirurgians, ajudants i metges

 • Fisioterapèutics i rehabilitadors

 • Tècnics de cada especialitat (ecografia, radiologia, etc.)

 • Farmacèutics

 • Conductors i socorristes d'ambulàncies

 • Logopedes i mestres d'educació infantil, primaria i secundaria.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i les comunitats sorda i sordceguesa. Comptaràs amb el professorat sord nadiu en llengua de signes catalana.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

bottom of page