top of page
Taller de conversa i mantenimient en
Llengua de Signes Catalana

1 hora per tres sessions semanals (dilluns a divendres)
Horari a la tarda, a acordar amb el docent i grup.
Modalitat online o semipresencial.

Dates de sessió classe:

  Del 1 al 31 de juliol de 2024

El cost del curs és de 50€. El pagament pot fer-se al comptat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

ACTIVITATS FORMATIVES RECONEGUDES, A TRAVÉS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació de 12 hores són els següents:​

 • Avançar i millorar de producció, expressió i comunicació en Llengua de Signes Catalana (LSC)

 • Adquirir lèxics de la Llengua de Signes Catalana (LSC).

 • Saber i conèixer la gramàtica de Llengua de Signes Catalana)

DESCRIPCIÓ

 

Aquest curs té per objectiu l’aprenentatge de la Llengua de Signes Catalana. 

 

És un curs adreçat a persones que ja coneixen la LSC i volen aprendre a millorar per utilitzar i adquirir les competencies lingüístiques d'expressió i comprensió signada.

DESTINÀTARIS

Cal que la persona inscrita hagi cursat prèviament com a minim els nivell A1 o el primer curs de CFGS Mediació Comunicatiu i/o antic de CFGS Interpretació de Llengua de Signes, grau universitaria de UPF  ha estat cursat o actualitat en una altra entitat afiliada per FESOCA caldrà presentar certificat d’aquests estudis abans de la matriculació.

Tot i ser un taller presencial, es tindrà en compte el perfil de la persona inscrita, depenent de les necessitats de cadascú. 

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que ja han estudiat LSC fa temps, poden reciclar, practicar i actualitzar la LSC.

 • Familiars de Persones Sordes i Persones Sordceguesa.

 • Amics de Persones Sordes i persones Sordceguesa.

 • etc.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En la nostra societat inclusiva, cal disposar d’eines que permetin que els professionals puguin exercir la seva tasca de la forma més adient possible atenent al perfil comunicatiu de les persones a la que es dirigeixen i sobre les quals recau el seu treball.

 

Bloc de conversa (temaris, terminologia i/o àmbits)

- Educació

- Laboral

- Social

- Cultural

- Esports

- Noves tecnologies

- etc

METODOLOGIA
 • Es tracta de taller semi dirigit per una professora sorda en grup reduït.

 • Avaluació mitjançant les activitats d'aprenentatge i els débats.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el taller.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Assistencia minima de 80%  

 • Participació activa i positiva les activitats presentades..

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

HORARIS I LLOC:

 • De dilluns a dijous (dos sessions a la setmana), en horari a la tarda. Acordar amb el docent i grup.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'aplicació ZOOM o Google Meet. Tot es fa a través de la xarxa. En cas presencial, sera a seu social d'AUELS: Carrer Rocafort, 242 bis 1a planta Despatx 13 (edifici CIEMEN) de Barcelona

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i les comunitats sorda i sordceguesa.

 

Comptaràs amb el professorat sord nadiu en llengua de signes catalana.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

bottom of page