top of page
Nivell bàsic
Psicosociologia de la
Comunitat Sorda

This is a great place to tell your story and give people more insight into who you are, what you do, and why it’s all about you.

80 hores

Intensiu: Del dia 1 al 31 de juliol de 2020 

100online8.png
100online8.png

El cost del curs és de 100€. El pagament pot fer-se al comptat o fraccionat, però cal que el curs estigui abonat abans de l'inici del curs. Seguir el primer pas a pròces d'inscripció i el segon pas a la matriculació, en la següent enllaços:

OBJECTIUS

Els objectius concrets d'aquesta formació inicial de 80 hores són els següents:

 • Conèixer els trets psicosocials i sociocultural de les Persones Sordes per tal de poder intervenir-hi de forma eficaç.

 • Adquirir eines i estratègies per a la intervenció eficaç mitjançant la reflexió a partir de situacions reals. 

 • Adquirir eines i estratègies per a una pròpia millora personal i professional en general.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Curs introductori als aspectes psicosocials de les persones amb diversitat funcional sensorial auditiva, per a millorar-hi la intervenció. Una de les causes que provoquen dificultats en la integració social, en tots els àmbits, de les persones sordes és el desconeixement d'aquest grup de persones per part de la societat oient. Conèixer els seus trets característics com a comunitat, la seva forma de vida, els seus costums i la seva cultura, ens ajuda als oients a entendre'ls i per tant la seva integració en la societat és molt més positiva. El mateix passa a les escoles on els nens i nenes sords són poc entesos per part del personal docent ja que pretenen que siguin iguals que els oients, quan no ho són.

METODOLOGIA

 • Metodologia online sobre la plataforma Moodle.

 • Avaluació continuada mitjançant les activitats d'aprenentatge i els fòrums virtuals..

 • Tutorització en línia.

 • Orientació del procés d'aprenentatge al llarg de tot el curs.

 • Atenció personalitzada de consultes.

DESTINÀTARIS

Professionals de l'àmbit educatiu, social i formatiu, de qualsevol nivell.

 

És especialment apte per a

 • Personal docent de qualsevol nivell educatiu.

 • Persones vinculades a l'àmbit de la Comunitat Sorda: logopedes, psicòlegs, pedagogs, personal directiu d'escoles d'agrupament, etc.

 • Personal que treballa en l'àmbit sanitari, social i laboral, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Persones que treballen dins l'àmbit social, en qualsevol dels nivells laborals i professionals.

 • Familiars de Persones Sordes.

 • etc.

AVALUACIÓ I REQUISTIS CERTIFICACIÓ:

 

Avaluació continuada tant de la part teòrica com de la pràctica de la Llengua de Signes, la qual inclou:

 • Realització del 100% de les activitats proposades i presentades.

 • Valoració positiva dels treballs presentades.

 • Participació activa i positiva en el fòrum grupal del curs.

 

Observació:

En acabar la formació, es demanarà a les persones participants respondre a un qüestionari de satisfacció sobre l'activitat formativa.

HORARIS I LLOC:

 • No hi ha cap activitat a cap curs que impliqui treballar en un horari concret. La persona participant va fent les tasques a l’hora que vulgui. Si té un dubte, escriu al seu formador o formadora tindrà una resposta. Tot i que mirem de contestar molt abans.

 • Aquest curs és totalment en línia, a través d'internet. Tot es fa a través de la xarxa.​

CONTINGUTS TEMÀTICS

Mòdul 1: LA SORDESA

 

 • Definició i concepte de “so” i “audició”. 

 • El procés de l’audició.

 • Conceptes, classificació i etiologia de la sordesa. 

 • L’ àmbit familiar i el diagnòstic de la sordesa durant els primers anys de vida.

 • Tipologies i models de família amb algun membre sord.

 • Àmbit educatiu i formatiu.


Mòdul 2: LES PERSONES SORDES

 

 • Les persones sordes i la societat oïdora.

 • Concepció social de les persones sordes: punt de vista mèdic i sociocultural. 

 • La normalització social de les persones sordes.

 • L’àmbit sanitari.

 • Persones Sordes famoses i reconegudes socialment.


Mòdul 3: LA COMUNITAT SORDA

 

 • Què entenem per Comunitat Sorda?

 • Cultura pròpia i tradicions.

 • Tradicions i costums de les Persones Sordes.

 • Moviment Associatiu Sord, Sordcec i Comunitat Lingüística de la Llengua de Signes.

 • Àmbit Cultural i Oci.


Mòdul 4: ASPECTES PSICOSOCIALS PER A UNA INTERVENCIÓ EFICAÇ

 

 • Introducció de la situació social de la Comunitat Sorda des del punt de vista de la majoria social.  

 • Concepte d’accessibilitat. Les ajudes tècniques i les ajudes professionals. 

 • Àmbit de laboral


Mòdul 5: INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

 

 • La comunicació: definició, elements i marc comunicatiu.

 • Sistemes de comunicació utilitzats per les persones sordes.

 • Pautes de comunicació amb les persones sordes.

 • Què és la llengua de signes?

 • Aspectes legislatius de les Llengües de Signes

PROFESSORAT:

​El nostre equip especialista docent té una àmplia experiència formació, educació i psicosociologia de la comunitat sorda i sordcguesa

 

Comptaràs amb el professorat professional de la comunitat.

 

Si vols conèixer tot el nostre equip, fes clic al següent botó

bottom of page